Het Mooiste en Het Beste 2

 

Vaderland

Het is kermis in de hel
Het regent terwijl de zon schijnt
Aan de andere kant van de wereld
Hoe zou het nu thuis zijn?


De zon brak door de horizon
De golven blijven komen
De palmbomen langs het strand
De vissers in hun boten


Reizen houdt je in beweging
Maar nu bleef je stil staan
Nu blijf je stil staan
Bij het verleden


Vaderland, waterland
Vaderland, zonder vader
Nu ik aan jou denk, zo ver weg
Waar het regent in het water


Een man knielt in de moskee
En ergens kraait een haan
Straks beginnen de gebeden
En iedereen ontwaakt


Een moeder wast haar kind
In het schuimende water
De vissers keren terug
Met verhalen voor later


Reizen houdt je in beweging
Maar nu bleef je stil staan
Nu blijf je stil staan
Bij het verleden


Vaderland, waterland
Vaderland, zonder vader
Nu ik aan jou denk, zo ver weg
Door de regen, door het water


Wolkenland, grijs land
Winterland, schaatsland
Bomenland, slotenland
Groen land, trots land


En de zon zal hier weer ondergaan
Dan staat de hemel in brand
Kun je de rook zien, kun je de rook zien
Daar in mijn


Vaderland, moederland
Vaderland, zonder vader
Nu ik aan jou denk, zo ver weg
Door de regen, door het water


Vaderland, moederland
Thuisland, geboorteland
Regenland, plat land
Rijk land, klein land


Polderland, nieuw land
Beloofde land, niemandsland
Vrij land, ijsland
Zandland, rivierenland


Zeeland, zandland
Bekrompen land, klompenland
Molenland, boerenland
Stedenland, wegenland


Grasland, drassig land
Kustland, tulpenland
Dijkenland, kleiland
Maasland, verdronken land


Laagland, haringland
Duinenland, zuinig land
Koffieland, kaasland
Amsterdam, Rotterdam


Hol land, vol land
Nat land, koud land
Mijn land, jouw land
Ons land
Vaderland

Songtekst

1. Vaderland
 

Eenvoudige man

En de vrouw die lacht maar
En zegt: hello
Hij drinkt zijn bier langzaam
Als in een droom
een eenvoudige man
in een ver land
Een eenvoudige man


In het donker de bergen
Rond de baai
In de hemel de sterren
En de wind die waait
een eenvoudige man
in een ver land
Een eenvoudige man


Een man met een verleden
Een man met moed
Alles lijkt vergeten
Al de pijn en al het bloed


En de vrouw die lokt hem
Mee naar bed
En de vrouw die streelt hem
Langzaam gek
een eenvoudige man
in een ver land
Een eenvoudige man


Een man met een geweten
Een man met een doel
De tijd zal het leren
Wie was fout en wie was goed


In de morgen de stralen
Van een jonge zon
In de zee, in het water
Drijft hij ergens rond
een eenvoudige man
in een ver land
Een eenvoudige man


een eenvoudige man
in een ver land
Een eenvoudige man
Een eenvoudige man
Een eenvoudige man

Songtekst

2. Eenvoudige man
 

Als Schelpen in het Zand

En de wind die waait
De gedachten weg


De schildpad drinkt de tranen
Van het land zo ver


Waar de vader is verdwenen
Achter de horizon


Als een zwaluw opgestegen
Hij met een glimlach vertrok


In de nacht verschijnt hij
De ogen open zo wijd


In de morgen verdwijnt hij
Met de stralen van de zon


Het is in mijn hart geschreven
Die lange laatste dag


Toen wij samen achterbleven
Als schelpen in het zand


De monnik spreekt zijn gebeden
Voor de rusteloze ziel


Die de hemel niet kan vinden
Door de wolken niet kan zien


Er zijn ontelbare vragen
Geschreven in de lucht


Als de wind gaat waaien
Komt het antwoord terug
Dat alles is beschreven
In het water in het vuur


Als de angst is verdwenen
In het laatste uur
Het is in mijn hart geschreven
Die lange laatste dag


Toen wij samen achterbleven
Als schelpen in het zand
Als schelpen in het zand


Het is in mijn hart geschreven
Die lange laatste dag
Toen wij samen achterbleven
Als schelpen in het zand

Songtekst

3. Als schelpen in het zand
 

Zondagskind

Ik had altijd
Liefde bij de hand
Ben nooit alleen geweest
Alleen in gedachten


Roem is eenzaam
Iedereen kent je
En laat je met rust
Maar jij blijft achter
Met lege handen


Maar ik had altijd
Liefde bij de hand
Heel veel warmte
Heel veel geluk


Ook ik heb in mijn
Verleden gegraven
Aan de hand van iemand
Iemand die het weten kan


Op zoek naar
De pijnlijke plaatsen
Op zoek naar de oorzaken
Van mijn angsten


Maar ik had altijd
Liefde bij de hand
Heel veel warmte
Heel veel geluk


Ik kijk op de klok
Langzaam, langzaam
Gaat de nacht voorbij
En wordt het licht


Maar ik had altijd
Liefde bij de hand
Heel veel warmte
Heel veel geluk

Songtekst

4. Zondagskind
 

Nijmegen bij Zonsondergang

In de verte ligt Nijmegen
Bij zonsondergang
De brug de kerktoren
Ik ga naar huis
Het is lang geleden
Zo lang geleden


Mijn oude witte huis
Op de heuvel
Ooit was daar
Een diner voor twee
Het is lang geleden
Zo lang geleden


Hier was ik de koning te rijk
En moederziel alleen
Als God in Frankrijk
Heb ik hier geleefd


Silvia, Silvia, mijn eerste lief
In de sneeuw
Bij vader achterop
Dag schoonheid
Het is lang geleden
Zo lang geleden


Als God in Frankrijk
Heb ik hier geleefd
Hier was ik de koning te rijk
En moederziel alleen


Ik weet dat ik op een dag vertrokken ben
Niet bang voor de toekomst
Maar ik vrees voor het afscheid
Van zo lang geleden
Zo lang geleden


Graven in het moeras
Graven in het geheugen
Graven onder een steen
Graven naar wat is geweest


In de vader
In de zoon
In de Heilige Geest
In de moeder
In het kind
In wat is geweest

Songtekst

5. Nijmegen bij zonsondergang
 

Taal van de Tijd

Wat is een mens zonder twijfel
Wat is een man zonder angst
Wie verkoopt zijn ziel aan de duivel
En wie weet nergens van


Wie spreekt de taal van de tijd
Wie draagt er water naar de zee
Wie spreekt de taal van de tijd
Wie leest er tussen de regels mee


En ik moet opnieuw beginnen
Me te herinneren hoe het was
En ik wil het niet weten
Wat er precies mis was


Spreek de taal van de tijd
Draag water naar de zee
Spreek de taal van de tijd
Lees tussen de regels mee


En ik kan hier niets meer goed doen
Alles wat ik doe lijkt verkeerd
Wij willen het niet weten
Heeft het leven ons dan niets geleerd


Spreek de taal van de tijd
Draag water naar de zee
Spreek de taal van de tijd
Lees tussen de regels mee


Spreek de taal van de tijd
Spreek de taal van de tijd


En ik wil dat niemand mij zo ziet
Ik gun niemand dat plezier
Ik wil dat niemand mij zo ziet
Maar ik spreek de taal van de tijd


En ik hou van de dag
En ik hou van de nacht
En ik hou van wit
En ik hou van zwart
En ik spreek de taal van de tijd


De taal van de tijd

Songtekst

6. Taal van de tijd
 

Gras

Ik heb mijn moeder honderd maal verloren
In dromen
In winters
Aan een stenen stad
Aan andere kinderen uit haar geboren
En aan vader
Bevend lief gehad


Maar honderd maal
Heb ik haar terug gewonnen
Languit voorover in gewoon groen gras
Dat ademde en zwoegde of onbezonnen
Golfde als een lied
En golvend eeuwig was


Wees zacht
Wees eindeloos
Een en al armen
Grasmoeder
Moedergras
Bevend erbarmen


Achter ons staat de mensenhemel rood
De wolken zeilen
De vogels zweven
Leer mij met nog een hart te veel te leven
Totdat ik weg kan in uw beider schoot


Maar honderd maal
Heb ik haar terug gewonnen
Languit voorover in gewoon groen gras
Dat ademde en zwoegde of onbezonnen
Golfde als een lied
En golvend eeuwig was

Songtekst

7. Gras
 

Tijd

Het wordt tijd
Dat er gepraat wordt
Tussen jou en mij
Het wordt tijd
Dat het wordt uitgesproken
Voor altijd


Dit wachten duurt te lang
Mijn geduld raakt op
Dit wachten duurt te lang
Eens houdt het op
De nachten zijn te lang
Wil je niet dat het stopt


Het wordt tijd nou
Tijd nou
Tijd nou
Het is bij elkaar of uit elkaar


Als je vergeet
Wat er gebeurd is
De laatste tijd
Voordat je het weet
Let je niet op
En loopt elkaar voorbij


Dit wachten duurt te lang
Mijn geduld raakt op
Dit wachten duurt te lang
Eens houdt het op
De nachten zijn te lang
Wil je niet dat het stopt


Het wordt tijd nou
Tijd nou
Het is tijd nou
Het is tijd nou, tijd nou, tijd nou


Het is bij elkaar
Uit elkaar
Tegen elkaar


Ik wist niet dat ik zoveel,
Zoveel om jou gaf
Ik wist niet dat het me zoveel,
Zoveel zou doen
Het overviel me
Toen ik jou weer zag


Het is tijd nou
Tijd nou
Het is tijd nou
Tijd nou


Het is bij elkaar
Tegen elkaar
Voor elkaar
Met elkaar
Alleen samen
Samen alleen
Alleen samen

Songtekst

8. Tijd
 

Chateau De Fleury

Er staat een tafel in de kamer
Een kleine tafel met een stoel
Voor het raam van de kamer


Daarachter ligt het meer
Een meer met rimpelloos water
Het water is de spiegel van de zon


In de bomen rond het meer
Wonen vogels in de schaduw de schapen
En de boer werkt op het land


In de morgen wachten de vissers
In de nevel laag bij het land
In de avond hoor je mensen praten


Je bent hier welkom
Hier in Châteaux de Fleury


Er ligt papier op tafel
En er is een vulpen
Er zal geschreven worden op de tafel


Over ver weg en heel dichtbij
Over de wereld en anders zijn
Over het water en de vissen en de pijn

Songtekst

9. Chateau de Fleury
 

Schaduw van de Liefde

Weer een dag onder een onverbiddelijke zon
Aan een naakte hemel
En natuurlijk haat ik jou
Omdat ik zoveel om je geef


Ook hier in de schaduw
De schaduw van de liefde
Ook hier in de schaduw


En straks gaat alles open
Binnenste buiten
Met het hart gebarsten


Gebroken en onafgebroken
Kloppend voor jou
Ooit en nog altijd kloppend
Voor jou


Hier in de schaduw
De schaduw van de liefde
Hier in de schaduw


En alle wolken die er niet zijn
En alle gevoelens verloren
En alle vragen aan niemand


En nou is het afgelopen
Voorbij het einde
Het einde voorbij


De toekomst gestolen
Waar is de lans
Waar is de lans van genade
De schaduw van de liefde

Songtekst

10. Schaduw van de liefde
 

Aan de bezitters van een ziel

Het gevecht is begonnen
De strijd tegen de bitterheid
De oorlog tegen het cynisme
En de onverschilligheid


Dit is niet mijn land
Dit land is van niemand
Dit land is niemandsland
Niemandsland


Dit is niet mijn land
Dit land is van niemand
Dit land is niemandsland
Dit land behoort toe
Aan de gedachten
Het wachten
Het heimwee en het verdriet


De fijngevoeligheid verloren
Het einde bijna in zicht
Wanneer is de poëzie verdwenen
Wanneer verlieten de dichters het land


Dit is niet mijn land
Dit land is van niemand
Dit land is niemandsland
Dit land behoort toe
Aan de gedachten en het wachten
Het heimwee
Aan de bezitters van een ziel


Aan het verleden van de toekomst
Aan de cadans van de muziek
Aan de bezitters
De bezitters van een ziel


Dit is niet mijn land
Dit land is van niemand
Dit land is niemandsland
Dit land behoort toe
Aan de bezitters van een ziel

Songtekst

11. Aan de bezitters van een ziel
 

12. Ouverture
 

Donkerblauw

Kijk naar de zee
Het donkerblauw
Ver weg ben jij
En heel dichtbij


Een herinnering
De vruchtbare tijd
De golven van
Een leven lang


En nou de zon
De zee verlaat
Denk ik aan jou
En ik zie je staan
Hier naast me
Toen je zei
Hier naast me


De dag breekt aan
De gouden zee
De cirkel rond
Een nieuwe zon


Luister naar het hart
Luister naar de wind
Dat liefde komt
Liefde en licht


En nou de zon
De zee verlaat
Denk ik aan ons
En ik zie je staan
Hier naast me
Toen je zei


En nou de zon
De zee verslaat
Geen overwinning
Geen nederlaag
In liefde
Bestaat geen prijs
In liefde


En in het steen
Voetstappen van
De eerste vrouw
De eerste man
Hier ooit geweest


Onder dezelfde zon
Dezelfde maan
Dezelfde strijd


En nou
Verlang ik naar jou
Als de nacht naar de maan
Als eb naar vloed
Als een hart naar bloed
Verlangen


En nou de zon
De zee verlaat
Gewacht op morgen
Gewacht op jou
Wachten op de dageraad


En nou
Verlang ik naar jou
Als de nacht naar de maan
Als eb naar vloed
Als een hart naar bloed
Verlangen


Donkerblauw

Songtekst

13. Donkerblauw
 

Zorgen

Hoe kan ik je zorgen wegnemen
Meenemen en begraven in nergens
Je ziel tot rust
Als dit voorbij is


Morgen zul je zien
Dat zorgen komen en gaan
Als de wind de regen
En dan weer licht zelfs
In de nacht van de maan


Je schouders kunnen dit dragen
Je geest kan het aan
Je handen zullen vrij zijn


Uiteindelijk is niets te behouden
Uiteindelijk vergezellen de sterren de maan
Uiteindelijk valt er één voor jou
En zijn de zorgen vergaan


De pijn verdreven
Het verdriet getroost


De zee van het verleden
De rivier van schuld
De oceaan van verloren dromen
Alles komt weer terug


Laat me voor je zorgen
Laat me je hand
Laat me je omhelzen
Ik wacht op je thuiskomst


Waar vecht je tegen
Zijn het de tranen
Zijn het de geesten
Van de nacht zonder slaap


Waar vecht je tegen
Zijn het de tranen
Zijn het de geesten
Van de nacht zonder slaap


Laat me voor je zorgen
Laat me je hand
Laat me je omhelzen
Ik wacht op je thuiskomst

Songtekst

14. Zorgen
 

Draag ik je bij me

Geen grotere pijn
Dan geluk
De herinnering aan het gemis
Het comfort van het lijden


Ontbreken is comfortabel
Ontvangen is pijnlijk
Kwetsbaar is vertrouwd
Zelfvertrouwen onwennig


De huid van de slang
De vlinder en de rups


Eenzaamheid verloren
Als een in beslag genomen juweel


De cocon van de liefde
De zon in een winterjas


Ik draag jouw parfum
Zo ga je nooit meer weg
Zo blijf je bij me
Vandaag naar buiten
Draag ik jouw parfum


Jouw geur jouw lakens
Ik draag jouw lakens
Naar buiten om me heen
Jouw nacht jouw zuchten
In mijn armen


Draag ik je bij me
Loop je met me mee
In gedachten vandaag
En morgen en alle dagen
Tot het laatste zuchten


In jouw gezicht uitgeblazen
Het lot tarten
Dat kan best wel
Want ik draag je bij me
Ik draag je bij me


In een wolk van jou
Een wolk van overmoed
Met recht van spreken
En een hervonden schoonheid


Draag ik je bij me
Loop je met me mee
In gedachten vandaag
En morgen en alle dagen
Tot het laatste zuchten


In jouw gezicht uitgeblazen
Het lot tarten
Dat kan best wel
Want ik draag je bij me


Bij me
Ik draag jou
Bij me…

Songtekst

15. Draag ik je bij me
 

Fim du Mundo

Nu je vaarwel hebt gezegd
Nu je vaarwel hebt gezegd
En meer van dat
Voor wie rest de stilte


Het is zoals altijd
Geen omhelzing geen gebaar
Maar een vluchtig afscheid
Zoals altijd van elkaar


Alles wat ik niet ben
Alles wat ik niet ben
Zou ik ook niet willen zijn


Het verlangen beperkt zich
Tot de eenvoud van een nieuwe dag


Ze was gekleed in zwart
En dan komt dat moment
Ze was gekleed in zwart
Ik rij voorbij
En ik draai niet om


Toch maar niet maar toch
Het zichtbare verleden
Nabije verleden
Het was ingrijpend


Toen dat moment kwam
Met steken in mijn hart
Een onverwachte tijdmachine
Jij hebt me niet gezien


Heeft ze me ooit gezien
Wie ik was en wat ik deed
Ooit begrepen
Geen idee
Hoe dat gaat


Aan de voordeur van het leven
Achtervolgd door de toekomst
Achtervolgd door
De toekomst van de liefde


Fim do Mundo
Daar heb ik je lief
Aan het einde van de wereld
Daar heb ik je lief
Fim do Mundo
Aan het einde van de wereld
Daar heb ik je lief

Songtekst

16. Fim du mundo
 

Geluk

De herinnering aan het gemis
Comfort van het lijden.
Ontbreken is comfortabel ontvangen is pijnlijk.
Kwetsbaar is vertrouwd
Zelfvertrouwen onwennig.


Geen grotere pijn
geen grotere pijn
geen grotere pijn dan geluk.


De huid van de slang de vlinder en de rups.
Eenzaamheid verloren als een in beslag genomen juweel.
De breekbare cocon van de liefde
De bleke zon in een winterjas.


Geen grotere pijn
geen grotere pijn
geen grotere pijn dan geluk.


Ik heb je zoveel lief
lief zoveel


Alle benauwde spelonken in mijn hart alle emoties,
Alle randen van de ravijnen.
Van het verleden van het verleden


Geen grotere pijn dan geluk
Geen grotere pijn dan geluk

Songtekst

17. Geluk
 

Het rook er naar oorlog

Wierook brandde in de tempel
En de bergen in de verte
Keken neer op de vlakte


Jonge jongens witte mannen van verre
Brachten tanks en rock & roll
B 52’s en dollars en tv
Het rook er naar oorlog


Het rook er naar oorlog
In de tunnels in de kraters
In de jungle moerassen in de regen
In de verhalen van later
Het rook er naar oorlog


In de gesloten gezichten
In gedachten geschreven
Het rook er naar oorlog
Op straat in het dagelijkse leven


In de glimlach van het oosten
In geen velden of wegen
Het rook er naar oorlog
Daar is geen middel tegen


En het wonder van de hemel
De ondergang van de avond
Toch kun je niet vergeten
Het rook er naar oorlog


In de glazen met alcohol
En de dronken bedienden
Het rook er naar oorlog
In de onrust van de zielen


Om de modder in de delta
In de verboden paarse stad
Het rook er naar oorlog
In de namen van de bars


In de ogen van de vrouwen
Die toen nog jong waren
Het rook er naar oorlog
In de foto’s en de graven


In de woorden van Ho Chi Minh
In de helden van de toekomst
Het verleden heeft geen zin
Het verleden ruikt naar oorlog

Songtekst

18. Het rook er naar oorlog
 

Alles wat ik had

In de oude kamer
Met de oude boeken
En de geur van oud papier


En dan zie ik het licht
Buiten
Als een werkelijke maan


Hoe vaak zat ik hier te denken en te luisteren
Te denken en te luisteren


Naar de geluiden van de nacht
Of bij zonsopgang
Trillend van de dag


Die komen ging
De dag die komen ging


En dan dacht ik
Aan alles wat ik had
En dan dacht ik
Aan alles wat ik vaarwel had gezegd


Dit zijn de dingen die ik zoek
Niet meer op de tast
Maar de ogen wijd open


Open voor mooie woorden
Mooie woorden
Mooie woorden


Om het te tekenen
En te vangen
Te tekenen en te vangen


En een melodie
Van lang geleden
Komt terug
Komt terug


En dan dacht ik
Aan alles wat ik had
En dan dacht ik
Aan alles wat ik vaarwel had gezegd
Waartegen ik vaarwel had gezegd


Maar het is aan jou
Aan jou alleen aan jou
Wat ik ook doe
Het is aan jou

Songtekst

19. Alles wat ik had
 

Als Ik Geen Geheugen Had

Als ik geen geheugen had
Hoe zou het dan zijn
Ik luister naar wonderlijke muziek
Ik vertel geen logisch verhaal


Het is wat ik zie
Dat meteen weer verdwijnt
In het raadsel van de tijd
Als ik geen geheugen had


Niets meer
in de verleden tijd
Niets meer
Van op die dag


Als ik geen geheugen had
Als ik geen geheugen had


Zie ik alleen maar jou
Hier voor me
Zonder afstand
Zonder afstand


Alleen nog maar
Toekomende tijd
Alles wat
Komen gaat


Als ik geen geheugen had
Als ik geen geheugen had


Jij bent het allerbeste
Jij zal altijd zijn
Geen idee
Wie je was


Als ik geen geheugen had
Als ik geen geheugen had
Geen geheugen had

Songtekst

20. Als ik geen geheugen had
 

De Tabakswinkel

Ik liep vandaag in de stad 
Mensen spraken mij aan 
Alsook een oude vriend 
Met een heldere oogopslag 
Met een heldere oogopslag 


Ik liep vandaag in de straat 
Daar waar ik lang heb gewoond 
Even leek het op toen 
Met een verrassende glans 
Met een verrassende glans 


In de tabakswinkel vroeg de man 
Hoe het met me ging 
Ik zei: we leven in een andere tijd 
Hij zei: niets gaat zomaar voorbij 
Niets gaat zomaar voorbij 


Zomaar voorbij 
Niets gaat zomaar voorbij 
Zomaar voorbij 
Niets gaat zomaar voorbij 


Gaat het verleden in rook op 
Als in een mistige droom 
Heeft het ooit bestaan 
Was er niets van waar 


Er is geen antwoord op de vraag 
Er is alleen verwondering 
Als op deze winterdag 
Deze winterdag 
Deze vreemde dag 


Zomaar voorbij 
Niets gaat zomaar voorbij 
Zomaar voorbij 
Niets gaat zomaar voorbij

Songtekst

21. De tabakswinkel
 

De Ogen Van Haar Moeder

En plotseling
had ze de ogen van haar moeder
De jonge vrouw was verdwenen
Verdwenen in het leven


Wat zullen we drinken?
Het begin van een lange avond
Er is veel te vertellen
Ik heb iets voor je bij me


En natuurlijk, zijn wij vrienden in deze hardvochtige tijd
Maar gaat dat niet altijd zo
Ik heb je gemist
Bedenk ik me nu.


En ja de liefde, de liefde, wat zullen we erover zeggen
Het geluk lacht je nu toe
we had dat ooit kunnen bedenken
Wie had dat ooit kunnen bedenken


Ik hoop je snel weer te zien.
Deze avond heeft me goed gedaan
Elkaar verloren in de tijd.
ik ben blij dat ik je weer gevonden heb
gevonden heb


Ga nu maar. Maar ga nu maar
ga nu maar, ga nu maar
Ga nu maar, voordat ik jou iets anders vraag


En plotseling, had ze de ogen van haar moeder

Songtekst

22. De ogen van haar moeden
 

Afscheid van de schaamte

Ik wou dat ik afscheid nemen kon
Van de schaamte
Het vertrouwen waarmee
We vroeger samen dronken werden


En ik neem je mee
Je vraagt me niets
Een streling voor het oog
Ik heb geen verdriet


Ik wou dat ik dat kon
Ik wou dat ik dat kon
Dat ik dat kon


Ik wou dat ik afscheid nemen kon
Van die nachten
Eindeloos oeverloos grenzeloos
Met stille straten aan de horizon in de morgen


Aan de rand van de stad
Naar huis loopt een man
Alles is vergeten
Wordt steeds mooier dat park
Wordt steeds mooier dat park


Ik wou dat ik dat kon
Ik wou dat ik dat kon
Dat ik dat kon


Is er nog hoop
Voor een wanhopige man
Ik ga op zoek naar jou
Jij weet er alles van


Jij verstaat me als niemand
In dit verlaten landschap
Zielen die dolen
Een schim in de ochtendnevel op weg naar huis
Op weg naar huis


Ik wou dat ik dat kon
Ik wou dat ik afscheid nemen kon
Van dat gevoel
Van de vrijheid van een gevangene
Rond te lopen in zijn cel


Ik wou dat ik afscheid nemen kon
Van dat moment
De vergetelheid van een dronken man
Verloren in een lach
Verloren in een lach
Verloren in een lach


En ooit komt de dag
Van de rekening
Het afgelopen contract
Hou mij dan gezelschap
Hou mij dan gezelschap
Hou mij dan gezelschap


En hou mijn hart vast
Hou mijn hart vast
Ik wou dat ik dat kon
Ik wou dat ik afscheid nemen kon
Van de angst
Van de schaamte
Het afscheid van de angst
Het afscheid van de schaamte

Songtekst

23. Afscheid van de schaamte
 

Jij loopt met me mee

En ik verlaat het hotel
In deze chaotische stad
De zon schijnt tussen de gebouwen
Het was een onrustige nacht


En de harde straten
Van de volgende dag
En de harde straten
Van de volgende dag


En ik geef iets aan een bedelaar
Er is iets aan de hand op de boulevard
En weer zijn mijn gedachten bij jou
Jij loopt met me mee


En jij loopt met me mee
Onzichtbaar
En jij loopt met me mee
Onzichtbaar


Maar wij zijn hier
Nooit samen geweest
Van tijd tot tijd
Is er iemand die me aanspreekt
Op zoek naar de weg
Of op zoek naar zijn ziel


En de harde straten
Van de volgende dag
En de harde straten
Van de volgende dag


En jij loopt met me mee
Onzichtbaar

Songtekst

24. Jij loopt met mij mee
 

De dans ontsprongen

Vandaag
Liepen we in de najaarszon
Je zei
Dat je de dans ontsprongen was


En we lachten
Naar het licht
En we vierden
Onze oude vriendschap


Voorlopig ben je veilig
Hadden ze gezegd
En nu staan we hier
Dit is de goede weg


En ik hou je dicht bij me
Tot aan de overkant
Ik hou je dicht bij me
Tot aan de overkant


En aan de overkant
Kwamen de tranen
Je zei
Dat je de dans ontsprongen was


De opluchting
Dat gevoel
En je geliefde
Hield je stevig vast


Voorlopig ben je veilig
Hadden ze gezegd

En ik hou je dicht bij me
Tot aan de overkant
Ik hou je dicht bij me
Tot aan de overkant


Ik hou je dicht bij me
Tot aan de overkant
Ik hou je dicht bij me
Tot aan de overkant


Deze weg is vol gevaar
Kijk goed uit waar je gaat
Neem de tijd
Neem het leven
Zoals het gaat

Songtekst

25. De dans ontsprongen
 

De eerste zeven dagen

De eerste dag
Het is laat geworden vannacht
Het Belgische uitgaansleven kent geen genade
Ik heb enorm genoten
En nu moet ik lijden
Ik waagde zelfs te dansen
Heel wat voor een zanger met een houten been
En krakende gewrichten
Ach wanneer zal mijn lichaam doen
Wat mijn geest verlangt


Er spookt een lied door mijn hoofd
Onbereikbaar en ongrijpbaar
Vandaar die pijn
Rustig aan vandaag


De tweede dag
De wereld draait door
Het neerstortende vliegtuig
Het voormalige Joegoslavië
Het hongerende Somalië
Bush contra Clinton
De Oosteuropese mislukking et cetera et cetera
Je kunt je kont ook niet keren
Je let even niet op
En het wordt weer een puinhoop
Vandaag ben ik Atlas
En krijg pijn aan mijn nek


Het spokende lied liet zijn gezicht even zien
Lief en angstaanjagend tegelijkertijd
Ik ben benieuwd


De derde dag
Vriendendag
In het bijzonder lieve lieve Ger
Uitgenodigd te komen eten
Bij de bevriende restaurateur thuis
Hoeveel gangen hoeveel flessen wijn
Praten over het verleden
Het onverwerkte verleden
Het altijd aanwezige verleden
Zo ver weg en zo dichtbij
Een lach en een traan
Onze vriendschap zal nooit vergaan
Ben je voorzichtig als je naar huis rijdt
Dag lieve jongen


De vierde dag
Het leven kan beeldschoon zijn
Van tralalala tralalala
Een heldere herfstmorgen
Kastanjes zoeken
Onze zakken volgeladen
Ha dat bittere witte schilletje
Vuile nagels stroeve mond
Samen met Tiny wandelen in het bos
Praten over relaties
Praten over praten
Praten over angst
Praten over geluk
Dat onbereikbare weke geluk


Het spokende lied trok plotseling
Een melodie aan


De vijfde dag
Altijd nog de zenuwen als ik in de auto stap
En als een uit de hemel stortende druppel
Afzak naar het zuiden
Komt het omdat ik alleen rijd
Bang ben dat ik het niet kan vinden
De meter gaat altijd te ver naar rechts
Kijk naar die slakken naast mij
Here I come
Vanavond zal ik proberen ieder lied
Als een afzonderlijk hoofdstuk
Uit het boek van het leven voor te dragen
Achter het geluk achter de pijn
Is een heldere plaats
Zo helder als boven de sneeuwgrens
Waar de zon schijnt
Koud en warm
Doorgeleefd doorgedacht doorgegaan
Hart brak hart geheeld
Verdergegaan met een gelijmd hart
Maar het is soms wel verstomd stil
Stemmingen wisselen met het uur
Four seasons in one day
Misschien brengt het spokende lied uitkomst
I like the melody
Een helende pijn een troostende loutering
Een kamikaze-achtige gedrevenheid
Alles willen doen alles willen vertellen
Alles laten gebeuren zonder remmingen
Tot bloedens toe


De zesde dag
Tot bloedens toe
En nou is het afgelopen
Nou wil ik het weten
Waar gaat het over
Wat zegt het
Wat zal ik het laten zegen
Onder controle altijd controle
Tem het paard
Spring erop en dwing het op de knieën
Bezorgdheid verlatenheid angst
Opluchting belofte sensualiteit
Gelachen dat we hebben


Ik heb het spokende lied gevangen
Hier op papier
Hier in mijn stem
Met mijn woorden
Vind ik het mooi
Het was zo opdringerig


De zevende dag
Zondagmorgen muziek
Kamerjas en pianomuziek van Beethoven
De dove componist
De kleurenblinde schilder
De stomme zanger
Vandaag naar het ziekenhuis
Starende mensen in de hal
Naar de grijze gangen ergens achter
Ver weg in het ziekendoolhof van
Begrijpende blikken en witte jassen
Geen bloemen geen fruit
Geen woorden geen gezicht
Ik doe de deur open
En kus hem op het voorhoofd
Houd mijn hart vast
Houd zijn hand vast
Lezen gedicht
Onsterfelijke gesprekken
Rust berusting pijn
En dan toch nog die glimlach
Niet in zijn ogen
Maar om zijn mond
Marius de Mona Lisa
De glimlach van Marius


Later in de hal met een denkbeeldige stengun
Iedereen die staarde
Overhoop geschoten

Songtekst

26. De eerste zeven dagen
 

Gouden bergen

Natuurlijk je gelooft me niet
Maar ik wil dat jij vannacht
Bij mij blijft
En of liefde nou een leugen is
Is dat straks nog belangrijk?


Herinner je “Hiroshima Mon Amour”
Herinner je
Nog steeds gloeit het vuur
Onder de vulkaan
Oh laat mij in jou
verloren gaan


De wonden van een
Verloren Tijd
De taal van een Verloren Rijk
Een land bewoond door
een herinnering
En waar de zanger dit soort
liedjes zingt


Is er een medicijn tegen
die onzekerheid
Liefde
Zonder die altijd
aanwezige pijn
Of om gewoon maar niet
alleen te zijn


Als je blijft geef ik je de nacht
van je dromen
Gouden bergen zal ik jou
niet beloven
Ik draag je nu naar boven
Om samen


Niet meer alleen aan de top
Het uitzicht delen aan de top
Dichterbij de hemel aan de top
Van onze Gouden Berg

Songtekst

27. Gouden bergen
 

De Woede van de Armoede

Je zag het in de ogen
In de blik van de bedelaars
In de zweren van de kreupelen
De woede van de armoede


In de schreeuw van de moeder
In de schaamte van de vader
In het verzet van de zoon
De woede van de armoede


De woede van de armoede
Doe je ogen dicht
De woede van de armoede
Is geen gezicht
De woede van de armoede
Wat kun je doen
De woede van de armoede


In het gejank van de honden
In de modder in de straten
Op de vuilnisbelt aan de rand van de stad
De woede van de armoede


In het rottende vlees in de zon
In de ogen van de bange ratten
In de onvruchtbaarheid van het land
De woede van de armoede


De woede van de armoede
Doe je ogen dicht
De woede van de armoede
Is geen gezicht
De woede van de armoede
Wat kun je doen
De woede van de armoede


In de uitputting van de grijsaards
In de uitbuiting van de arbeiders
In de luiheid van de rijken
De woede van de armoede


In het onrecht in de derde wereld
In de angst van de toerist
In het schuldgevoel van de getuige
De woede van de armoede


In de machteloosheid van de helpende hand
In de uitzichtloosheid van de toekomst
In de last van het verleden
De woede van de armoede


In het verzet van de vrijheidsstrijder
In de wreedheid van de dictator
In naam van God
De woede van de armoede

Songtekst

28. De woede van de armoede
 

Orpheus

Ik hoor je stem terwijl je er niet bent
Misschien kan ik de Goden vragen
Je te laten terugkeren
Zouden ze mij dat toestaan


Ik laat de bomen en de stenen wenen
Misvorm de sterren door mijn geklaag
Zing tot in de Hemel
Hier kan niemand ongevoelig voor zijn


De Godenbode zal me vergezellen
Op mijn reis in de diepte naar jou
Ik zal proberen niet om te kijken
Want dan verlies ik jou


Totdat we boven zijn en terug zijn
Weg uit het donkere Rijk
Zul je mij dan zien staan
Weet je nog wie ik ben


Onzeker
Zacht
Zonder ongeduld


Afscheid is een verandering die blijft
Afscheid in een begin
Het begin van de tijd
De tijd van afscheid


Onzeker

Songtekst

29. Orpheus
 

Net als een kind

Ik liep door het park met mijn dochter
We stonden stil bij een boom
Ineens was zij verdwenen en ik zocht haar
Ze had zich verscholen in een droom


Omdat ik haar niet zag
Wou ik dat ik weer ogen had
Net als een kind


Ik liep door een straat met mijn vader
We stonden stil bij een raam
En in het duister van de kamer
Fluisterde iemand zacht zijn naam


Omdat ik niemand zag
Wou ik dat ik weer ogen had
Net als een kind


Ik zag een soldaat op een foto
In een stukgeschoten stad
En de film stopte de kogel
Die hij net geschoten had


Omdat hij niets meer zag
Wou ik dat hij weer ogen had
Net als een kind
Net als een kind
Net als een kind
Net als een kind

Songtekst

30. Net als een kind
 

Zeg me dat het niet zo is

Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet waar is
Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet waar is


Ga je mee
Vanavond naar ons lievelingsrestaurant
Een tafel voor twee
Ik heb gebeld ze weten ervan


En we drinken
Totdat de zon opkomt
En we vergeten
De oneerlijkheid van het lot


Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet waar is
Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet zo is
Zeg me dat het niet waar is


Kom we gaan
Trek je jas aan anders wordt het te laat
Kom eens hier
Ik hou je vast ik laat je nooit meer gaan


En ik vertel je
Een grap die je laat huilen van de lach
En we vergeten
De blikken van de mensen in de stad


We doen net alsof het niet zo is
Alsof het niet zo is
Alsof het niet waar is
We doen net alsof ze gewoon verder leeft
Alsof ze gewoon verder leeft
Zelfs als het niet zo is

Songtekst

31. Zeg me dat het niet zo is
 

Koud in mijn hart

Misschien was ik stil
En dacht je wat denkt hij nou
En misschien dat ik
Wel iets anders wou
Ik was heel even weg
Ik was er even niet


Want weet je liefste
Het was een beetje koud in mijn hart


Overal zag ik zwart
Terwijl het wit had moeten zijn
En ik keerde terug
Naar wat een goede tijd leek te zijn
Maar schijn bedriegt
Ik wist het even niet


En alles in me zegt ja
Als ik jou daar zo mooi zie staan
En alles in me verlangt
Naar een beetje warmte in mijn hart


Er komt een tijd
En die begint vandaag
Een tijd van vrijheid
En misschien is het te laat
Misschien zeg je wel
Vergeet het maar

Songtekst

32. Koud in mijn hart
 

Het antwoord

De geschiedenis herhaalt zich
Dag of nacht je weet dat het te laat is
Iedere keer weer proberen
Maar wanneer zal ik het leren


Dit bed is koud alleen
Vrijheid is soms van steen
Ik nam afscheid van de liefde
Begroet de muziek diep in me


En ik hoor het ruisen
in het glas tegen mijn oor
Ik hoor, ik hoor, ik hoor iemand
iemand fluisteren in het glas tegen mijn oor


Ga door, ga door
Hoor het antwoord
Hoor het antwoord


In dit hotel ben je nooit alleen
De bedden kraken door de muren heen
En de dames in dit foto-blad vragen of ik nog wensen had
Maar dit is wat ik wil


Geluk is niet aan mij besteed
Geluk, geluk is een hangmat waarin je
Lui ligt in een wezenloze stilte
Geluk, geluk is een hangmat waarin je
Lui ligt in een wezenloze stilte


Maar ik hoor het ruisen in het glas tegen mijn oor
Ik hoor, ik hoor, ik hoor iemand, iemand fluisteren in het glas tegen mijn oor
Ik hoor het antwoord in het glas tegen mijn oor


Alle menschen werder bruder
Maar ik blijf liever alleen
Liever alleen
Alle menschen werder bruder
Maar ik blijf liever alleen
Liever alleen
Alle menschen werder bruder
Maar ik blijf liever alleen
Liever alleen
Alle menschen werder bruder
Maar ik blijf liever alleen
Liever alleen

Songtekst

33. Het Antwoord
 

De Ontmoeting

Kom laten we gaan
De fles is leeg
Ik breng je naar huis
Het is veilig


We hebben gepraat
Na al die tijd
We hebben gelachen
Om fouten
Om gedachten
Hoe het zou zijn gegaan
Nu is het te laat


Maar jouw gezicht
En je mond
Het is zo vertrouwd
Het is ondraaglijk
Die afstand
Ik zou zo graag
Met jou
O liefste


Het heeft geen enkele zin
Om stil te staan
Bij wat er gebeurd is
Vind je niet


Wat meer kan ik doen
Wat meer kun jij doen
Dan verder te gaan


Verder te leven
Met deze herinnering
Deze waanzin
Kom blijf niet staan
Ik laat je gaan


Jouw armen
En je ogen
Het is zo vertrouwd
Het is ondraaglijk
Die afstand
Ik zou zo graag
Met jou
O liefste

Songtekst

34. De Ontmoeting
 

Kontakt

Ik wil kontakt
Tussen jou en mij
Ik wil kontakt
Laten we eerlijk zijn
Je kwam hier als een vreemde op bezoek
En je gaf geen antwoord toen ik jou vroeg


Ik wil kontakt, geen afstand
Ik wil dichtbij, kijken of dat kan
Kijken of dat kan
Kijken of dat kan
Kijk eens wat ik kan
Electriciteit van mij naar jou
Electriciteit van jou naar mij

Ik wil kontakt
Hier heb ik een fles wijn
Ik wil kontakt, kom erbij
We drinken op het einde van de toekomst
En op het begin van ons kontakt


Straks is te laat
Kom dichtbij
En kijken hoe dat gaat
Kijk eens hoe dat gaat
Kijken hoe dat gaat
Kom kijken hoe dat gaat
Electriciteit van mij naar jou
Electriciteit van jou naar mij


Ik wil kontakt, geen afstand
Ik wil dichtbij
En kijken of dat kan
Kijken of dat kan
Kijk eens hoe dat gaat
Met losse handen ma-mama
Electriciteit van mij naar jou
Electriciteit van jou naar mij

Songtekst

35. Kontakt
 

Waar kom jij vandaan?

Vaalgrijze straten, benevelt met mist
Je ogen tranen, door de vlijmscherpe wind
Een opgestoken hand
Zwaait naar een onzichtbare vriend


En waar kom jij vandaan
Het is alsof er niemand is
Die met jou praat


Het neonlicht valt als sneeuw uit de lucht
Het kleurt je gezicht en je handen wit
Een stem van aan de overkant
Boven het verkeersgeluid uit


O, waar kom jij vandaan
Het is alsof er niemand is
Die met jou praat


O, waar kom jij vandaan
Het is alsof er niemand is
Die met jou praat
Die met jou praat

Songtekst

36. Waar kom jij vandaan
 

Kamer voor twee (februari '57)

De hele nacht zijn wij op weg
Maar weet jij waar naar toe
Naar dat hotel waar het was
Het was altijd aan het eind van de weg


Wij vragen een kamer voor twee
En jij zegt dat je Boeijen heet
Vragen een kamer voor twee
Na het huwelijksfeest
Ik hoor bij jou en jij bij mij
Terug in de tijd


Je hals is zacht ik voel ik voel
Je hart tegen mijn wang
Huwelijksnacht
Ik wou ik wou dat het altijd zo kon zijn


Wij vragen een kamer voor twee
En jij zegt dat je Boeijen heet
Vragen een kamer voor twee
Na het huwelijksfeest
Ik hoor bij jou en jij bij mij
Terug in de tijd

Songtekst

37. Kamer voor twee
 

Voor jou alleen

Ook al is het niet veel
Dit is voor jou
Voor jou alleen


Ik heb naar woorden gezocht
In de nacht
In de stad


Niemand heeft ooit begrepen
Toen ik zong over jou
Praatte over jou
Het kwam niet eens dichtbij


Jij bent mooier
Dan ik ooit zingen kan
Jij bent mooier
Dan ik ooit zingen kan
Voor jou alleen


Ik geef je
Wat jij mij
Gegeven hebt


Mijn adem mijn hand
Mijn stem mijn klank
Mijn hoofd mijn hart
Het is voor jou

Songtekst

38. Voor jou alleen
 

De Beloning

Don Quichote wordt Don Juan
Don Quichote wordt Don Juan


Op straat blaffen honden
Voordat de avond valt
Ik heb honger en word dronken
In een onbekende stad


Dit cafe is dag en nacht open
Dat zegt naast mij een vrouw
Het verhaal van haar leven
Lijkt op dat van jou
Ze lijkt op jou


En hier spreekt de duivel van de drank
Neem haar mee naar het beloofde land
Huur een kamer met bloemen op behang
Don Quichote wordt Don Juan


Ik stel voor te gaan eten
Hier ergens in Gent
We lopen over de kasseien
Laat mij vergeten wie ik ben


Over de stad hangt die donkere stilte
Die misschien wel bij ons past
En aan tafel zingt een zanger
Over een herinnering
Een herinnering


En later wordt er een open deur ingetrapt
De hotelkamer met bloemen op behang
De beloning voor een wanhopige man


Don Quichote wordt Don Juan
Don Quichote wordt Don Juan
De beloning voor een wanhopige man

Songtekst

39. De Beloning
 

Paradijs

Als je denkt aan honger of oorlog
Als je denkt aan je zieke vriend
En aan alles dat
Zonder reden
Zomaar fout kan gaan


En als je denkt aan werkeloosheid
Aan de ondergang van het avondland
Bedenk dan dat
Heel lang geleden
Alles anders was


Want wij komen uit het
Pa pa pa pa
Uit het
Pa pa pa pa
Uit het
Pa pa pa pa
Paradijs


En als je denkt aan ongelijkheid
Aan elke vreemdeling ongewenst
Door zijn huid
Aan die ongelofelijke domheid
Die soms zijn gezicht laat zien


En als je denkt aan hakenkruisen
En aan nodeloos geweld
Bedenk dan dat
Heel lang geleden
Alles anders was


Want wij komen
Wij komen uit het
Wij komen uit het
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Paradijs


Kom we gaan terug naar het
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Paradijs


Hoe kunnen we leven
Zo arm van geest
Maak nu de keuze
Dan gaan we terug naar wat eens is geweest


Kom we gaan
Kom we gaan
Kom we gaan
Kom we gaan naar het


Pa pa pa pa
Naar het
Pa pa pa pa
Ja naar het
Pa pa pa pa
Paradijs

Songtekst

40. Paradijs
 

Zonder woorden

Ik praat met minder woorden
Jij zegt wat ben je stil
Ik verlaat zelden mijn dromen
En jij vraagt wat ik wil
Ach mij moet je niets vragen
De antwoorden zijn op
Wat valt er nog te zeggen
Wat valt er nou nog op

Als ik drink drink ik op jou
En als ik denk denk ik aan jou
En als ik verlies dan verlies ik jou
Dan verlies ik jou dan verlies ik jou

Ik leef met mijn ogen open
En jij praat in je slaap
Het is zover gekomen
We zijn een spiegel voor elkaar
Ach luister niet naar mij
Kom omhels me weer
Laten we praten zonder woorden
Dat zegt zoveel meer

Als ik drink drink ik op jou
En als ik denk denk ik aan jou
En als ik verlies dan verlies ik jou
Dan verlies ik jou dan verlies ik jou

Het is nu of nooit
Worden we samen oud
Gaan we samen door
De hel de hemel het duister
Door het licht

Het is nu of nooit
Ook al twijfel ik soms aan jou
ook al twijfel ik soms aan mezelf
Aan het leven
Aan of de aarde draait om de zon
Maar wat kan ik doen
Wat kan ik in godsnaam zeggen
Ik sta hier alleen
Maar hardop te denken

Dat als ik drink drink ik op jou
En als ik schreeuw schreeuw ik om jou
En als ik droom dan droom ik van jou
En als ik verval dan verval ik in jou
En als ik verlang dan verlang ik naar jou
En als ik vervloek dan vervloek ik jou
Want als ik verlies dan verlies ik jou
Dan verlies ik jou dan verlies ik jou

Songtekst

41. Zonder woorden
 

Kronenburg Park

Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht
Als ik jou zie, ’s avonds in het park
De autolichten beschijnen je lichaam
Zonder ogen, zonder herinnering


Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad
Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was
De woorden die bij jou horen zijn goedkoper dan ik dacht
In 1 seconde ging het regenen vannacht


Ga die wereld uit
1 seconde, en rij snel door die wereld uit
Ga die wereld uit
1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs
En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt


Op zoek naar het geluk in Kronenburg Park
Thuis wacht een vrouw onwetend op haar man
Ze heeft nooit iets gevoel van zijn ontevredenheid
En alles blijft bij het oude als hij naar huis rijdt


Ga die wereld uit
1 seconde, en rij snel door die wereld uit
Ga die wereld uit
1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs
En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt
>BR>
En alles blijft bij het oude
Als hij naar huis rijdt


Ga die wereld uit
1 seconde, en rij snel door die wereld uit
Ga die wereld uit
1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs
En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt

Songtekst

42. Kronenburg Park
 

De verzoening

Het was een onbekende weg
Die ik heb afgelegd
Na het licht
Op zoek naar het donker


Verlangen naar verlangen
Uit dat harnas van spijt
Jaloezie
En belangen


Onderweg spuwden stuurlui
Aan wal hun gal
Zij hebben nooit iets bereikt
Ik bleef eigenwijs


En toen zag ik jou
Jij bent zoveel
voor me geweest
Een moeder een dochter
De mooiste vrouw


Maar als altijd met iemand
Die nooit iets zeker weet
Won mijn twijfel van ons geluk
Maar vanavond ben ik hier terug


En ik vraag je


Heb me lief heb me lief
Heb dit lichaam lief
Bemin mij bevrijd mij
Van het duister in mijn hoofd
Mijn straat loopt hier dood


Wat achtervolgde mij hier naar toe
Was het de prijs van de roem
Of het verlangen voor een nacht
Iemand te vertrouwen


Of was het die hyena die jakhals
Die wacht tot ik neerval
En waarvan ik dacht
Dat het een vriend was


Maar zijn wij samen niet sterker
Dan alles wat mij bedreigt
Ik sta klaar voor de strijd
Met als wapen de waarheid


En dat is


Heb me lief heb me lief
Heb dit lichaam lief
Bemin mij bevrijd mij
Van dat gevoel van schuld
Verraad mij met een kus


Heb me lief heb me lief
Ik weet meer vragen kan ik niet
Wij verzoenen ons vannacht
Bemin mij streel mij heel mij
Heb me lief

Songtekst

43. De verzoening
 

 

 
X