STIL

Geschreven naar aanleiding van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Stil

Ik hoor een stem

Heel zacht
Heel zwak
Wie weet
Of het leeft

Stil
Hoor ik een stem

Het is al zo lang
Zo koud
Zo diep
Een kleine kans
Het is al zo lang
Zo koud
Zo diep

Stil
Ik hoor een stem

Heel zwak

Heel zacht

en ik hou haar hand vast
ik hou haar hand vast

Stil

Deel dit bericht